Καλώς ήρθατε!
Screenshot_3.jpg

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον κ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Γ δημοτικού στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος.Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικό-εποικοδομητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License