Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από το φοιτητή Νικόλαο Μαρουλάκη στo πλαίσιo του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη, Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Για να μεταβείτε στις πηγές πατήστε εδώ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License