Πηγές

Το βίντεο που χρησιμοποιήθηκε στην ενεργοποίηση: https://www.youtube.com/watch?v=GZGHwuTRUJE
οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν :http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-wine-barrel-image12930819
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANgAAADpCAMAAABx2AnXAAA…
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOEAAADhCAMAAAAJbSJIAAAA…
*οι εικόνες όπου πάρθηκαν από το διαδύκτιο επεξεργάστηκαν με πρόγραμμα μοντάζ
πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ιστοεξερεύνηση:
https://www.medlook.net/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1/2267.html
http://www.enikonomia.gr/timeliness/169230,erevna-sok-nothevmena-i-akatallila-pros-katanalosi-chiliades-trof.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://www.agroepirus.gr/eagro/farmers/articles/article.jsp?context=9104&articleid=6204
http://www.foodbites.eu/j15/el/trofima/diergasies/1452-2012-12-02-21-59-01
http://www.agroepirus.gr/eagro/farmers/articles/article.jsp?context=9104&articleid=5904
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντήσουν οι μαθητές στις δραστηριότητες της ιστοεξερεύνησης:https://notheymenatrofima.blogspot.com/
https://notheymena-trofima.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
https://app.mindmup.com/map/new/1546184514558
https://www.offidocs.com/loleaflet/dist/loleaflet.html?service=owncloudservice01&file_path=file:///var/www/html/weboffice/mydata/6677656571/NewDocuments/8981668377.docx&username=6677656571&ext=yes
οι ασκήσεις που δημιουργήθηκαν από το hotpotatoes:file:/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/σταυρόλεξο%20(κρασί).htm
file:
/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/άσκηση%20για%20τα%20νοθευμένα%20τρόφιμα%20(γάλα).htm
file:/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/σταυρόλεξο%20(γάλα).htm
file:
/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/άσκηση%20για%20τα%20νοθευμένα%20τρόφιμα%20(λάδι).htm
file:/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/σταυρόλεξο%20(λάδι).htm
file:
/C:/Users/ΝΙΚΟΣ%20ΜΑΡ/Desktop/ασκηση%20για%20τα%20νοθευμένα%20τρόφημα%20(κρασι).htm

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License