Πλαίσιο στήριξης

Ποιά κατάσταση μάς οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα?

Η νοθεία των τροφίμων αποτελεί δυστυχώς μια οδυνηρή πραγματικότητα για χιλιάδες καταναλωτές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Η δική μας χώρα δεν αποτελεί εξαίρεση , ιδιαίτερα στις μέρες της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όπου οι κοινωνικές εντάσεις είναι ιδιαίτερα οξυμένες. Ακόμα και στο πιο εύρυθμο εμπόριο υπάρχουν άτομα-παραγωγοί που ενδέχεται να απειλήσουν τη υγεία των καταναλωτών με στόχο το κέρδος. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός , με τις ενέργειες των οποίων το φαινόμενο μπορεί να μειωθεί δραστικά. Αν όμως θέλουμε να ελπίσουμε στην εξάλειψη του φαινομένου θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά , με τη σωστή διδασκαλία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και από τους αρμόδιους ανθρώπους της παραγωγής προϊόντων, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να αξιώσουν για τον εαυτό τους μια αξιοπρεπή ζωή ,καταναλώνοντας ως το δυνατόν καλύτερα αγνή τροφή.

Που απευθύνεται?

Το wiki απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών της Γ τάξης δημοτικού σχολείου, και προορίζεται για το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος (ενοτ 4 κεφ 1φυτά και ζώα του τοπου μας) . Τα παιδιά ολοκληρώνοντας τη Γ τάξη θα πρέπει να γνωρίζουν τα στάδια παραγωγής βασικών τροφίμων στην αγορά, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει αυτοεκτίμηση και γνώση των δικαιωμάτων τους ώστε να ενημερωθούν και να αποτρέψουν όσο μπορούν την επαφή τους με τα νοθευμένα τρόφιμα και να γνωρίζουν τι τρώνε στην καθημερινότητα τους

Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία
Βασιζόμενες στις 10 δεξιότητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε
• την κριτική σκέψη των παιδιών καθώς οι μαθητές θα κλιθούν από ιστοσελίδες να αναζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να τις οργανώσουν σχηματικά σε μορφή πίνακα ή νοητικού χάρτη
• Θα επιδιώξουμε τα παιδιά στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της εργασίας να εργαστούν σε ομάδες δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας η οποία αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Το έργο κάθε ομάδας είναι εξίσου σημαντικό , συνεπώς για να πετύχουμε τη συνδεσιμότητα, τα παιδιά θα πρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν το αποτέλεσμα της έρευνας τους για το φαινόμενο της νοθείας των τροφίμων. Επομένως καθίσταται αναγκαία η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.
• Με τη αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων επιδιώκεται παράλληλα και η δεξιότητα της συνυπευθυνότητας των παιδιών καθώς η μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των υπολοίπων σχετικά με αυτά που έμαθε και έτσι όλοι θα έχουν «μερίδιο ευθύνης» για την ενημέρωση και γνώση των άλλων.

• Ο κριτικός αναστοχασμός θα επιτευχθεί σε αρκετά σημεία της εργασίας καθώς θα επιχειρήσουμε να μετασχηματίσουμε μια αντίληψη των μαθητών. Αρχικά θα επιτευχθεί κριτικός αναστοχασμός στο στάδιο της ενεργοποίησης όπου θα τους δοθούν τα ερεθίσματα να καταλάβουν ότι αυτό που θεωρούν κάποιοι παιχνίδι, για κάποιους άλλους αποτελεί εφιάλτη.
Νέα γνώση μέσα από τις διαδικασίες θα τους παρέχουμε και χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή από την πλευρά του εκπαιδευτικού της τάξης. εκθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες πληροφορίες που πήραν.
• Γενικότερα στο τέλος της εργασίας θέλουμε τα παιδιά να έχουν ενεργοποιήσει την κριτική συνείδησή τους για να αντιμάχονται τέτοια περιστατικά και στο μέλλον, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη γνώση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις
Οι προϋποθεσεις του συγκεκριμένου λογισμικού είναι:
• να έχουν οι μαθητές λογαριασμό gmail ώστε να μπορούν να καταγράψουν τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους τίθενται μέσω του blogspot.com το οποίο απαιτεί ένα λογαριασμό gmail.
• Επιπλέον τα παιδιά θα πρέπει να διδαχθούν τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ,του κειμενογράφου καθώς και του mindmap καθώς θα κλιθούν να δώσουν απαντήσεις σε blog (είτε σε μορφή κειμένου έιτε με πίνακες είτε με νοητικούς χάρτες) καθώς επίσης και το πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

  • να ξέρουν τα παιδιά να λύνουν ασκήσεις με κενά και σταυρόλεξα
  • να θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα εναλλακτικό μάθημα και να επιθυμούν αυτά που θα μάθουν να τα χρησιμοποιήσουν για το κοινό καλό
  • Επίσης πρέπει να συμβαδίζουν με την υπόλοιπη τάξη και να μην έχουν κενά στην μέχρι τώρα εκπαίδευση τους.
  • οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες

*Σημείωση: στην άσκηση με κενά στην ομάδα του κρασούλη υπάρχει η λέξη θάνατος, εμείς θεωρούμε πως στην ηλικία Γ δημοτικού τα παιδιά είναι κατάλληλο να έχουν ενημερωθεί από τους γονείς τους σχετικά με το θέμα σε ρεαλιστικό επίπεδο!

*θα πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν με απλά λόγια τι είναι το DNA του ανθρώπου καθώς αναφέρεται αυτός ο όρος στις προεκτάσεις

Οργάνωση της τάξης
Το wiki υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής (με θρανία τοποθετημένα σε 3 ομάδες των 5 ατόμων ενδεικτικά) γιατί υπάρχει το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό (οπτικοακουσικό) και υπολογιστές, στους οποίους οι ομάδες θα προβούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση.

Υλικοτεχνική Υποδομή
• Η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License