Προεκτάσεις

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα μαζί με τα νοθευμένα τρόφιμα που απασχολεί την ανθρωπότητα είναι και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.Τα γενετικά μεταλλαγμένα ή τροποποιημένα τρόφιμα αποτελούν πηγή ανησυχιών, λόγω των επιδράσεων που μπορούν να έχουν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Πολλές από τις ανησυχίες και προβληματισμούς που υπάρχουν σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων ισχύουν και για τα κανονικά τρόφιμα.Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα και δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία μας και το περιβάλλον, προκύπτουν από βραχυπρόθεσμες έρευνες.

Είναι γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μπορούν να δώσουν λύση σε πολλά προβλήματα που αφορούν την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν την αντιμετώπιση της απειλής της πείνας και του υποσιτισμού.Η Βρετανική Εταιρεία Ιατρικής επισημαίνει ότι υπάρχουν τομείς σχετικοί με την ασφάλεια των μεταλλαγμένων τροφίμων στους οποίους χρειάζονται οπωσδήποτε περαιτέρω έρευνες. Μερικοί από τους τομείς αυτούς είναι:

1)αλλεργία

2)Διατροφική αξία: Η διατροφική αξία των μεταλλαγμένων προϊόντων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή των κλασσικών τροφίμων. Με την αύξηση της χρήσης τους, το ποσοστό τους στη συνολική διατροφή θα αυξάνεται. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, τη διατροφική τους αξία ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως τα βρέφη τα παιδιά και τους ηλικιωμένους

3)Μεταφορά DNA: Εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει κίνδυνος από τη μεταφορά μεταλλαγμένου DNA στον άνθρωπο. Εξ άλλου καθημερινά προσλαμβάνουμε δια μέσου της διατροφής μας μη ανθρώπινο DNA από πολλές πηγές.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωρισθεί προβλήματα σε σχέση με το γεγονός αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και έτσι επιβάλλεται συνεχής έρευνα

4)Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με τα γενετικά μεταλλαγμένα φυτά. Η ανθεκτικότητα ορισμένων μεταλλαγμένων φυτειών στα ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα, μπορεί να είναι αιτία αλλοίωσης του φυτικού πλούτου και της διαφοροποίησης.

Η μεταφορά μεταξύ των διαφόρων φυτών γενετικά μεταλλαγμένου υλικού, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών που να είναι βλαβερές για το περιβάλλον και ανθεκτικές σε φάρμακα ή άλλες καταστάσεις. Τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν να έχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, στο φυτικό και ζωικό βασίλειο διαταράσσοντας την ισορροπία που υπάρχει σήμερα.

Εμείς θα τονίσουμε συμπερασματικά ότι αναζητώντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, θα πρέπει να οπλιστούμε με προσοχή και να αποκομίσουμε γνώσεις και εμπειρίες μαθαίνοντας από τι τι συμβαίνει σήμερα και ερευνώντας για το τι μπορεί να υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε.

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μπορούν να προσφέρουν πολλά, οι κίνδυνοι τους που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για την υγεία είναι ελάχιστοι, η εξάπλωση της χρήσης τους είναι ραγδαία αλλά επιβάλλονται δικλείδες ασφαλείας σε πολλούς τομείς και επαγρύπνηση δια μέσου συνεχών ερευνών για πιθανούς κινδύνους.

Για να μεταβείτε στους δημιουργούς πατήστε εδώ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License